راهکارهای کاربردی جهت کاهش مصرف سوخت خودرو

بنزین-یدکینگ

راهکارهای کاربردی جهت کاهش مصرف سوخت خودرو

راهکارهای کاربردی جهت کاهش مصرف سوخت خودرو

-۱-تنظیم موتور به موقع و اهمیت به تعمیر و نگهداری خودرو(شستشوی انژکتورها _ بازدید شمع و وایر _ فیلرگیری و …)

-۲-تعویض به موقع فیلتر هوا و استفاده از فیلتر هوای استاندارد(این مورد در کاهش مصرف سوخت و سالم ماندن موتور خودرو بسیار تاثیر گذار است)

-۳-ستفاده از سوخت متناسب با سطح تکنولوژی و نیاز خودرو

-۴-حرکت اولیه در فصل زمستان(از کارکرد زیاد خودرو در حالت درجا اجتناب شود و از دنده های سنگین جهت گرم شدن موتور خودرو استفاده شود)

-۵-رانندگی با دنده مناسب(اجتناب از دنده مرده و همچنین اجتناب از حالت پرگاز )

-۶-پیش بینی موقعیت‌ها و شرایط در حین رانندگی و خودداری از شتاب غیر ضروری(در صورتی که می دانید سرعت گیر و یا تقاطعی جلوتر وجود دارد از شتاب بی مورد پرهیز کنید)

-۷-پرهیز از سرعت بالا(سرعت مناسب جهت کاهش مصرف سوخت در جاده های بیرون شهری بین ۸۰ تا ۱۰۰ کیلومتر است)

-۸-تعویض به موقع روغن موتور(باعث روانتر شدن قطعات داخلی موتور شده و اصطکاک کمتری ایجاد می شود در نتیجه مصرف سوخت پایین می آید)

-۹- تنظیم باد لاستیکها(تنظیم استاندار باد لاستیکها باعث می شود خودرو اصطکاک کمتری با سطح جاده داشته باشد در نتیجه زودتر شتاب گرفته و قدرت کمتری نسبت به حرکت نیاز داشته باشد)

-۱۰-اجتناب از حمل بار اضافی مخصوصا از طریق باربند (حمل بار از طریق باربند علاوه بر وزن آن حجم آن نیز بر اثر برخورد باد باعث مصرف سوخت چندین برابری می شود)

پیگیری سفارش
لیست مقایسه