یک تجربه فنی باارزش در خصوص خودرو

تسمه تایم

یک تجربه فنی باارزش در خصوص خودرو

یک تجربه فنی باارزش در خصوص خودرو

پاره شدن تسمه تایم بیشتر در حال حرکت مخصوصا در جاده رخ میدهد
پس اگر در حال حرکت ماشین خاموش شد به هیچ عنوان مجددا استارت نزنید!!!

با یه حرکت ساده میتونید بفهمید تسمه پاره شده یا نه و از چند میلیون تومان خسارت به موتور در هنگام استارت زدن جلوگیری کنید!

اگر این اتفاق افتاد به هیچ عنوان استارت نزنید ماشین رو بذارین دنده یک و هُل بدین اگه ماشین تو دنده بود و حرکت کرد تسمه پاره شده و باید یدک کش خبر کنید ببره تعمیرگاه!
و اگه ماشین حرکت نکرد یعنی تسمه سالمه!
این تجربه فنی رو به دیگر دوستان انتقال دهید تا با یک یا چند استارت بی مورد زدن موتور ماشینشون را نابود نکنند.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه