چه عواملی باعث میشود که موتور با لرزش کار کند؟؟

لرزش موتور-Yadaking-یدکینگ-لوازم یدکی-قطعات خودرو-

چه عواملی باعث میشود که موتور با لرزش کار کند؟؟

چه عواملی باعث میشود که موتور با لرزش کار کند؟؟

تنظیم نبودن لقی سوپاپ ها

خراب بودن یکی از شمع یا وایر ها

کار نکردن یکی از انژکتور ها

کم بودن فشار سوخت

تنظیم نبودن تایمینگ موتور

معیوب شدن دسته موتور

خرابی یکی از سنسور های اکسیژن،دما و فشار هوا، دمای آب

خرابی کویل

پیگیری سفارش
لیست مقایسه