مشکلات احتمالی بعد از اسپرت کردن خودرو

یدکینگ-yadaking

مشکلات احتمالی بعد از اسپرت کردن خودرو

مشکلات احتمالی بعد ازاسپرت کردن خودرو:
استهلاک تایر
سروصدای اتاق و سیستم تعلیق و جلوبندی
عدم فرمان پذیری
کاهش شتاب
افزایش مصرف سوخت

 

پیگیری سفارش
لیست مقایسه